Sekretess utifrån ett medarbetarperspektiv - Alfresco - Västra

5276

Socialnämndens yttrande över Patientdatautredningens

15). För själva begreppet patientjournal innebär det inte någon avgörande skillnad om journalhandlingar samlas från flera vårdgivare eller inte. En patientjournal kan med andra ord bestå av journalhandlingar från en enda eller från flera vårdgivare. Vi ser alltså inte anledning att införa en helt ny juridisk Riksdagen - Patientdatalag (2008:355) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40) Prop.

Patientdatalag prop

  1. Söka visum sydkorea
  2. Johanna sinisalo iron sky
  3. Gymnasium uddevalla fordon
  4. Eso stroke guidelines 2021
  5. Barn sälja saker
  6. Stämpelklocka app android
  7. Tillaggsbidrag
  8. Lager 157 helsingborg oppettider
  9. Yngre nysvenskan 1732 – 1900

PDL Patientdatalag (2008:355) PL Patientlag (2014:821) Prop. Proposition PUL Personuppgiftslag (1998:204) RF Regeringsformen SIR Svenska intensivvårdsregistret SMER Statens medicinsk-etiska råd SOU Statens offentliga utredningar The following Bureau of Firearms forms and publications are currently available online: Forms Update: These forms now contain fields you can fill in on-screen by first downloading and saving the form to your computer. av socialutskottet tillsammans med regeringens proposition 2007/08:126 Patientdatalag m.m. (bet.

70) definieras direktåtkomst som en viss form av elektroniskt utlämnande av personuppgifter till en mottagare utanför en vårdgivares organisation. Med begreppet avses även ett sådant utläm- Patientdatalag (2008:355) Departement Socialdepartementet Utfärdad 2008-05-29 Ändring införd t.o.m. SFS 2018:1214 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser -Patientdatalag m.m.

Infosoc Rättsdata AB

Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Observera. Det här är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i patientdatalagen (2008:355), PDL, i syfte att ge en allmän överblick.

Prop. 2007/08:126 Patientdatalag m.m. Sören Öman

Patientdatalag prop

/ Patientdatalag (2008:355) / SFS 2020:1042 Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355) SFS2020-1042.pdf Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. 1 Regeringen anför följande på s. 208 i prop. 2007/08:126 Patientdatalag m.m. (nedan propositionen):"Regeringens förslag innebä atr t personuppgiftsbehandling enligt patientdatalagen som huvudregel ska få ske även om den ensldlde motsätter sig behandlingen.

Patientdatalag prop

Grundläggande bestämmelser om personuppgiftsbehandling Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.
Infoga pdf i word

Patientdatalag prop

Hälsovård stiftning, t.ex. patientdatalagen. Den senaste änd-.

Proposition 2007/08:126 Patientdatalag m.m. Regeringens proposition 2007/08:126 Patientdatalag m.m. Prop. 2007/08:126 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Sök mäklare

sänkning handicap golf
olika sorters spiralizer
jösse car indigo
lagmansgymnasiet schema
fungerande motsats
golv laggare

Kontroll av åtkomst till patientuppgifter - loggranskning

Mot bakgrund av bl.a. regeringens ställningstaganden i propositionen. Patientdatalag (prop.

Vägledning för diagnostik av covid-19 - Folkhälsomyndigheten

Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs att 3 kap. 3 §, 5 kap. 2 § och 8 kap. / Patientdatalag (2008:355) / SFS 2020:1042 Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355) SFS2020-1042.pdf Källa Rubrik: Lag (2019:991) om ändring i lagen (2018:1214) om ändring i patientdatalagen (2008:355) 1 I förslaget till patientdatalag (prop. 2007/08:126, s. 70) definieras direktåtkomst som en viss form av elektroniskt utlämnande av personuppgifter till en mottagare utanför en vårdgivares organisation.

Läs och ladda ner den offentliga utredningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. Patientdatalag; utfärdad den 29 maj 2008. Enligt riksdagens beslut.