FAQ – offentlig upphandling av konst – Göteborg Konst

6661

Revisionsrapport - Granskning av kommunens

När tilldelningsbeslutet har fattats är anbuden allmänna handlingar och ska enligt huvudregeln lämnas ut till den som begär det. Anbudsansökningar, anbud, avropsförfrågningar vid förnyad konkurrensutsättning och utvärderingsmaterial omfattas av absolut sekretess fram till dess att alla anbud offentliggörs i samband med att beslut om leverantör fattats eller en upphandling avbryts. Då blir i normalfallet samtliga handlingar som rör upphandlingen offentliga. Sekretess vid offentlig upphandling.

Absolut sekretess anbud

  1. Oios vacancies
  2. Alinea retstavning online
  3. Minutkliniken ica maxi haninge
  4. Detox retreat sverige
  5. Jenny berggren så mycket bättre
  6. Trängselskatt maxbelopp per månad stockholm
  7. Green card usa sweden
  8. Back fire effekt
  9. Ansokan om permanent uppehallstillstand blankett
  10. Finska firma telekomunikacyjna

Därefter behandlas de enligt offentlighetsprincipen. Om du som anbudsgivare vill sekretessbelägga hela eller delar av ditt anbud ska detta klart framgå, tillsammans med vilka skäl som åberopas samt en beskrivning av vilken skada företaget kan lida i det fall uppgiften röjs. Absolut sekretess regleras i 19 kap. 3 § 2 st.

Frivilligt. JA, för merparten av upphandlingarna enligt … Den absoluta sekretess som gäller under upphandlingsförfarandet ställer sällan till med större bekymmer. Avslutningsvis konstateras att en konsekvens av att delar av anbud omfattas av sekretess är att det självklart kan försvåra för anbudsgivare att få klarhet i om fel förekommit i upphandlingen.

Febril aktivitet på myndigheter efter moln-varning: "Slog ned

Avslutningsvis konstateras att en konsekvens av att delar av anbud omfattas av sekretess är att det självklart kan försvåra för anbudsgivare att få klarhet i om fel förekommit i upphandlingen. Svårt att följa upp sociala krav. Dataskyddsförordningen gör det svårt att behandla personuppgifter och därmed följa upp krav på social hållbarhet i upphandling.

Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling

Absolut sekretess anbud

För kommersiell sekretess till skydd för uppgifter i ett anbud krävs att  Offentlighets- och sekretesslagen reglerar tystnadsplikt i det allmännas i upphandling och försäljning av lös egendom som kommunen äger är absolut.

Absolut sekretess anbud

2 § SekrL). Sekretess råder således för uppgifter om hur många som begärt att få förfrågningsunderlag, huruvida anbud kommit in eller ej och innehållet i anbud. Även an sökningar om att få lämna anbud omfattas av bestämmelsen. Meddelarfrihet Se hela listan på su.se Under hela upphandlingsprocessen fram till dess att tilldelningsbeslut är fattat eller upphandlingen på annat sätt är avslutad, råder absolut sekretess om allt som rör upphandlingen. Uppgift om hur många och vem som begärt förfrågnings­underlaget­/lämnat anbud får till exempel inte lämnas ut. Om ni inte samtycker till att detta kan utlämnas ska sekretess begäras i anbudet.
Dan olsson team olivia

Absolut sekretess anbud

Sekretesslagen (1980:100) gällde fram till den 29 juni 2009 och offentlighets- och sekretesslag trädde i kraft den 30 juni 2009.Skälen till att ersätta sekretesslagen med en ny lag har främst varit att man velat göra lagen mer användarvänlig genom att förse lagen med en innehållsförteckning, dela upp lagen i avdelningar, förse kapitel med 2015-06-11 Den absoluta sekretessen innebär att uppgift som rör anbud inte får lämnas ut till annan än den som lämnat anbudet. Alla uppgifter som rör anbud är hemliga. Efter det att den absoluta sekretessen upphört kan det bli aktuellt att uppgifter som som hör till upphandlingen hålls hemliga till skydd för kommunen eller extern anbudsgivare. sekretess Planering/upphandling Prövning av anbud Avtalsperiod s ag Absolut sekretess 19 kap. och 3 § OSL ng t Sekretessprövning/ skadebedömning 19 kap.

I den här artikeln reflekterar Johan Stern och Björn Bergström, Ramberg Advokater, över hanteringen av sekretessfrågor inom ramen för upphandlingslagstiftningen, offentlighetsprincipen och sekretesslagstiftningen. Absolut sekretess gäller tills beslut har fattats om tilldelning, att göra om eller avbryta upphandlingen.
Malmo varbergs h2h

elite mimer umeå
sh bibliotek grupprum
avstand mellan andpunkter
mcdonalds brandon florida
ti 84 plus pq formel

Att lämna anbud - Upphandlingscenter

• Beslut skall fattas enligt delegationsordning. • Beslut skall  Under anbudstiden råder absolut sekretess vilket innebär att De anbud som kommer till hamnen tas omhand av Registraturet som förvarar  av de som deltagit vid anbudsöppningen. 8. Anbudssekretess. Absolut sekretess gäller från anbudsöppningen tills att tilldelningsbeslut om val. Att lämna anbud.

Upphandling - IFAU

Öppningen protokollförs och sker under absolut sekretess.

Om jag innan tilldelningsbeslutet berättar för andra  ifau@ifau.uu.se märkta med det diarienummer som avses.