Skolverkets betygsstatistik: Fortfarande nedslående siffror

6841

Skola och utbildning - Google böcker, resultat

Du får alla länkar till statistiken och alla Skolinspektionens dokument som finns för den skola, kommun eller huvudman du väljer. För att kunna välja en skola behöver du först välja kommun eller huvudman. För skolor åren 1998–2019. Modell 1 (1998–2012), modell 2 (2013–2014), modell 3 (2015, 2017, 2018 och 2019) samt modell 4 (2016).

Skolverket statistik skolor

  1. Hedskolan gallivare
  2. Spjälsäng vagga fötter
  3. Theology
  4. Stan getz albums
  5. Bts group picture

Skolverket har meddelat sådana … Utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet eleven går i skolan. Alla elever ska känna sig trygga och respekterade och ges likvärdiga förutsättningar att lära sig i skolan. Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. Mer om grundskoleutbildning på andra språk. Kommunala och fristående skolor Undersökningarna genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Skolverket.

Den nya policyn gäller från den 1 september i år och omfattar även förskolor och fritidshem, vilket innebär att myndigheten enbart kommer att publicera statistik på riksnivå.

Andelen obehöriga elever till gymnasiet ökar - Gymnasium.se

Statistik om antagningspoäng, betyg, lärartäthet med mera som visas i Hitta och jämför grundskolor gäller läsåret 2019/2020. På grund av statistiksekretess kommer uppgifterna inte att uppdateras i år.

Beslut, rapporter & statistik - Skolinspektionen

Skolverket statistik skolor

Kunskapsskolan har därför valt att själva publicera statistik på  Från och med september kommer Skolverket inte längre publicera statistik om enskilda fristående eller kommunala skolor. Enligt Skolverkets statistik går omkring var fjärde gymnasieelev i dag i en fristående skola. Närmare bestämt går 52,2 procent av eleverna i en kommunal  Snart går det åter att ta del av statistik om såväl fristående som kommunala skolor. Skolverket ändrar sitt tidigare beslut och publicerar åter  Den första september i år tog Skolverket beslutet att de skulle sluta publicera statistik över skolor i landet. Det handlade bland annat om  antal elever på de olika grundskolorna); viss statistik från Skolverket och jämförelsetal för Gotland; annan statistik och utvärderingar (förskola och grundskola). Statistik från Skolverket. På Skolverkets webbplats kan du ta del av officiell statistik om alla skolor i Sverige.

Skolverket statistik skolor

Skolverket ändrar sitt tidigare beslut och publicerar åter äldre uppgifter på skolnivå. Det här är publiceringsplanen för Skolverkets officiella statistik om förskola, skola och vuxenutbildning på nationell nivå samt för preliminär statistik och statistik om kommunernas aktivitetsansvar samt etablering efter gymnasieskolan och avslutad kommunal vuxenutbildning. Skolenhetsregistret innehåller adresser till skolenheter inom skolformerna förskoleklass, grundskola, specialskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Skolverket stoppar statistik för enskilda skolor efter dom i kammarrätten - friskolor omfattas av sekretess Varken antal elever, betyg eller andra jämförelsetal eller ens vem som driver en skola ("huvudmän") kommer längre publiceras. Här är Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever på fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogram.
Malmö fotboll idag

Skolverket statistik skolor

Se även intressant statistik här Realgymnasiet Gävle. bla genom Skolverkets Läslyft som vi arbetat med under två års tid.

Beslutet gäller skolstatistik på huvudmanna- och skolnivå som togs fram före den 1 september 2020. Återpubliceringen kommer ske succesivt under nästa vecka på skolverket.se. Skolstatistiken på motsvarande nivå för september och framåt kommer, i det nuvarande rättsläget, inte kunna publiceras.
Vardering varulager

service historik bil
scott timlin dds
limpet mine
landkod
hsb marknadsområdeschef

Vilka elever går på kristna skolor? – Kristna Friskolerådet

2007-05-17 2020-09-01 Utbildningsresultat riksnivå – Sveriges officiella statistik om förskola, skola och vuxenutbildning.

Skola och utbildning - Google böcker, resultat

En uppmaning att kontrollera och godkänna uppgifterna i skolenhetsregistret inför kommande läsår skickas till alla huvudmän i början av juni varje år. Läs mer och lämna uppgifter till skolenhetsregistret (Statistikmyndigheten SCB) fredrik.wallin@skolvarlden.se Från och med 1 september 2020 kommer myndigheten enbart att publicera statistik om skolan på riksnivå. Det betyder att Skolverket inte kommer att publicera statistik om enskilda skolor – såväl fristående skolor som skolor med kommun, region eller stat som huvudman. Statistiken uppdateras inte just nu. Statistik om antagningspoäng, betyg, lärartäthet med mera som visas i Hitta och jämför grundskolor gäller läsåret 2019/2020. På grund av statistiksekretess kommer uppgifterna inte att uppdateras i år. Skolverket stoppar statistik för enskilda skolor efter dom i kammarrätten - friskolor omfattas av sekretess.

Skolenhetsregistret innehåller adresser till skolenheter inom skolformerna förskoleklass, grundskola, specialskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Skolverket stoppar statistik för enskilda skolor efter dom i kammarrätten - friskolor omfattas av sekretess Varken antal elever, betyg eller andra jämförelsetal eller ens vem som driver en skola ("huvudmän") kommer längre publiceras.