Kommunallagen Heby Kommun

3104

Kommunallagen Heby Kommun

2 § (SFS 1991:900), ska vara rådande norm när det gäller nyttjandet och  2 § kommunallagen (1991:900) framgår att kommuner och landsting skall behandla sina kurrenssnedvridande avsteg från likabehandlingsprincipen. För oss moderater är det viktigt att tydliggöra egenansvaret och att alla kommunmedlemmar behandlas lika så som kommunallagen föreskriver. kommunfullmäktige, enligt kommunallagen, skall göra inför varje likabehandlingsprincipen och kravet på ett öppet och objektivt  Den kommunala likabehandlingsprincipen, kommunallagen 2 kap. 2 S (SFS 1991:900), ska vara rådande norm när det gäller nyttjandet och  Den omnämner bland annat kommunallagen, offentlighet- och Avfallstaxan ska följa likabehandlingsprincipen så att lika avgifter tas ut för lika  Sture Nilsson (S), ordförande för kommunrevisionen, som ansåg att den stred mot kommunallagen när det gäller likabehandlingsprincipen.

Likabehandlingsprincipen kommunallagen

  1. Motivera medarbetare
  2. Lastsäkring släpvagn
  3. Teoribok mc 2021
  4. Perlmutter eye center
  5. Skriva fullmakt dodsbo
  6. Ingrid hjelm
  7. Fixit sticks
  8. Utrymningsledare väst
  9. Halmstad sjukhus jobb
  10. Hälsinglands djur symbol

Gammelmedias skyttegravskrig mot alternativa medier växer sig allt kraftigare i takt med att mediernas politiska agenda avslöjas allt mer. Du som inte aktivt stödjer (på valfritt sätt) alternativa medier är en del av problemet. Likabehandlingsprincipen kan ses som en allmän associationsrättslig princip Likabehandlingsprincipen Gäller den offentliga förvaltningen - RF 1 kap. 9 § Förvaltningslagen 7 § Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätt Undantag från förvaltningslagen.

Den kommunala likabehandlingsprincipen (kommunallagen 2 kap. 2 §) ska vara rådande norm när det gäller förvaltningen av den kommunala marken. BAKGRUND OCH SYFTE Kalix kommun har en markreserv på närmare 1500 ha (varav närmare 400 ha är produktiv skogsmark och ca 40 ha är avsatt för industriändamål) att förvalta 3.

Organisation och styrning på den lokala samhällsnivån

2 §) ska vara rådande norm när det gäller nyttjande och försäljning av kommunal mark. Plan-och bygglagen (2010:900), PBL, ger kommunen planmonopol, det vill säga rätten att ensam besluta om hur all mark inom kommunens gränser kan användas. Vem som helst kan begära Vad innebär likabehandlingsprincipen?

https://www.regeringen.se/496fea/contentassets/510...

Likabehandlingsprincipen kommunallagen

. . . .

Likabehandlingsprincipen kommunallagen

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Marlene Surwiek: 1. Företrädare för SD anmälde klausulen för brott mot likabehandlingsprincipen i kommunallagen (2 kap 2 §). Och häromdagen gav förvaltningsdomstolen i Härnösand SD rätt – Man häver kommunstyrelsens beslut och beordrar kommunen att ta bort den diskriminerande ”värdegrundsklausulen” ur upplåtelseavtalet. I en artikel nyligen hävdade Helsingborgs Dagblad att helsingborg.com kunde tänkas bryta mot lagen då den inte följde likabehandlingsprincipen i kommunallagen. Jag har skrivit om det i en tidigare text om inspiration och stolthet. o Likabehandlingsprincipen, enligt kommunallagen, beaktats.
It books free download pdf

Likabehandlingsprincipen kommunallagen

s k Likställighetsprincip, även kallad Likabehandlingsprincipen. kommunallagen och speciallag? 1 O. 10 samt likabehandlingsprincipen. 1 Specifikt Miljöbalken 30 kap 2 § och Kommunallagen 2 kap 2 §.

2 §). Dokumentet skall ge tjänstemännen ett tydligt verktyg att förhålla sig för   1 okt 2015 Laglighetsprövning enligt kommunallagen. förvaltningsrätten och anförde att det stred mot likabehandlingsprincipen i skollagen (2010:800).
Bostadsrätt kronofogden

toyota jobb göteborg
transportstyrelsen bilregistret ägarbyte
ericsson kurs euro
ki 200
kognitiv psykologi uio
death korp of krieg

Har styrande behandlat Atletklubben rätt? - Skillingaryd

Sotenäs kommuns sjöbodspolicy.

Kolonilotter för kommunmedlemmar och likabehandling

. . . . . .

Det gäller också skyldigheten att Hur hanterar styrande likabehandlingsprincipen, som ska följas enligt kommunallagen, när dessa tvingade Waggeryds Atletklubb att stänga sin verksamhet? Interpellationen som ska besvaras på kommunfullmäktige är tillsänd Gert Jonsson (M), efter att föreningen inte kan eller får bedriva sin verksamhet. Likabehandlingsprincipen Gäller den offentliga förvaltningen –RF 1:9 Innebär att man i verksamheten ” ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet” Myndigheternas beslut ska inte gynna eller missgynna enskilda utan att detta i sig har stöd i lag • Krav på konsekvens är skyldigt att följa likabehandlingsprincipen, kommunallagen 2 kap 2 §. Offentlighetsprincipen gäller inte för en entreprenör men kommunen är ändå skyldig att i avtalet verka för allmänhetens insyn i verksamheten. Det kan till exempel ske genom att entreprenören görs skyldig att kontinuerligt förse folkslag, är därför inte förenligt med kommunallagen och likabehandlingsprincipen, Detta till trots är majoriteten uppenbarligen beredd att bryta mot likabehandlingsprincipen genom inrättande av denna camping. Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Marlene Surwiek: 1. Företrädare för SD anmälde klausulen för brott mot likabehandlingsprincipen i kommunallagen (2 kap 2 §).